Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-06

 

Sigmund Freud hedras

Karikatyr: New Yorker/Barsotti Idag är det 150 år sedan Sigmund Freud föddes och han firas nu under året. Bland annat kommer en utställning med karikatyrteckningar som publicerats i The New Yorker att turnera i USA med början i Museum of the City of New York, och senare i Europa.

Sigmund Freud, 1938 Psykoanalysens betydelse har varit stor framför allt inom konst och litteratur. Freud var en flitig författare och man kan läsa flera av hans klassiska verk från början av 1900-talet på webben - The Interpretation of Dreams och Psychopathology of Everyday Life. Hans kompletta verk kan man nu också få på DVD för en häftig summa. En guldgruva i psykoanalytikerutbildningen.

Nyckelord: , , ,

Bildkällor:
Karikatyr: New Yorker/Barsotti
Freud Museum Picture Library

Textkällor:
Karikatyrer från The New Yorker i Michael Freunds bok
Freud and Humor
Events mark Freud 150th birthday/BBC
Museum of the City of New York
Classics in the History of Psychology


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips