Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-07

 

Livet av Lennart Nilsson

Bokförlaget Max Ström Skynda dig till biblioteket eller köp Lennart Nilssons fotografiska praktverk - Livet - En episk resa i människokroppen, Bokförlaget Max Ström. Boken är magnifik. Tjocka svarta boksidor med de mest fantastiska fotografier. Färgerna är osannolikt sköna. Texterna är korta.

Hans Wigzell, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, som har samarbetat med Lennart Nilsson under flera decennier, skriver kort om praktverket. Han ser Lennart Nilsson som våra dagars motsvarighet till Leonardo da Vinci. Båda undersöker de människokroppens landskap med konstnärliga kvaliteter.

Foto: Lennart NilssonDNs webbplats finns ett bildspel med Lennart Nilssons foton som visar hur fågelinfluensans virus dödar en cell. Bildspelet ger ett smakprov på vad boken erbjuder. Man kan också läsa mer om Lennart Nilsson under Fakta.

Boken kostar 215 kr hos AdLibris.com (Ca-pris: 397 kr).

Nyckelord: , ,

Bildkällor: Livet av Lennart Nilsson Foto: Lennart Nilsson


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips