Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-05

 

Surfa Lugntkampanj ytterligare ett år

SurfaLugnt - kommer du ihåg kampanjen för IT-säkerhet som nu har precis ett år på nacken? Hur har det gått? Faktiskt så bra att man förlänger projektet med ett år!

Projektet har blivit uppmärksammat utomlands för sin breda samhällsförankring. Målen inom projektet har uppnåtts med råge. En halv miljon säkerhetspaket har t ex delats ut under året.

Microsoft har nu i april följt upp den undersökning om privatpersoners och småföretagares kunskapsnivå om säkerhetsrisker på Internet, som de genomförde innan Surfa Lugnt drogs igång i slutet av april 2005. Resultatet visar på både bättre kunskaper och en ökad användning av säkerhetsprodukter.

Antivirusskyddet i de egna datorerna är nu riktigt gott. Men spionprogram och phishing känner alla inte till lika väl.

I årets kampanj kommer vi att mötas av information om hur vi skall skydda våra datorer - inte bara om varför. Och man gör en speciell satsning på ungdomarna.

Nyckelord: , ,

via Nitas nyhetsbrev


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips