Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-01

 

Skatteverket - Värdig Guldlänkvinnare!

Skatteverket vann Guldlänken 2006 för den bästa offentliga e-tjänsten! Grattis! Priset delades ut av Ulrica Messing vid Offentlig@Rummets konferens den 31 maj. x

Juryns motivering till utmärkelsen var:

Inkomstdeklaration på Internet är ett klart lysande exempel på framgångsrik utveckling av en e-tjänst där nyttan för medborgaren satts i första rummet Genom att kombinera teknikens möjligheter med förbättrade arbetsmetoder har 2006 års vinnare förenklat vardagen för miljontals människor.

Bidraget var ett av totalt 26 tävlande. Vad är då en e-tjänst?
E-tjänster kan ha inslag av olika kommunikationssätt, men är huvudsakligen elektroniska. De kan förmedlas i många slags olika kanaler såsom:
* webb
* automatiska telefontjänster
* e-post
* chatt
* videokonferens
* bredbands-tv, interaktiv tv

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips