Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-29

 

Svenskt snabbtest för hjärtinfarkt

För bara hundra kronor kan en hjärtinfart nu diagnostiseras tack vare en ny svensk uppfinning. Det här diagnoschippet kan användas inom sjukvården över hela landet, ja, över hela världen, och ge samma tillförlitlighet överallt.

Det är Uppsalaföretaget Åmic som har utvecklat snabbtestet för Troponin I, en markör för diagnos av hjärtinfarkt. Företagets vd, Jan Erik Collin, talar om chippet som "nästa generations plattform för diagnostiska test".

Liksom mycket inom forskning har vägen till uppfinningen varit krokig. Den startade inom läkemedelsföretaget Pharmacia, men sedan sysslade forskarna med bläckstråleskrivare och annat och nu har forskare med bakgrund inom fysik och biokemi utvecklat testchippet för hjärtinfarkt.

Det består av tiotusentals mikrometerstora plastpelare. Mellan pelarna dras vätskan genom chippet av kapillärkraft, ungefär som en droppe bläck sprider sig i ett läskpapper. Resultatet kan läsas av inom tio minuter och det krävs bara ett instrument som kostar 25 000 kronor. Se en kort video (på engelska).

Ny Teknik rapporterar om den här spännande svenska forskningen samma dag som Statistiska Centralbyrån kommer ut med sin drygt 100 sidor tjocka rapport På tal och Kvinnor och Män - Lathund om jämställdhet 2006. I tabellen på sidan 26 kan man läsa, att vi faktiskt nu i den äldsta åldersgruppen 65 - 84 år är helt jämställda när det gäller cirkulationsorganens sjukdomar. Dit hör högt blodtryck och hjärtsjukdomar, som drabbar 44% äldre bland både kvinnor och män.

Det spännande i artikeln om Åmics snabbtest för hjärtinfarkt är hur forskargruppen kommit fram till diagnoschippet via krokiga vägar, vilket säger mycket om forskningens väsen. Det viktiga med artikeln är hoppet för alla som riskerar att drabbas av en hjärtinfart och som nu mycket snabbare kommer att kunna få en diagnos ställd och snabb medicinering insatt.

Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips