Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-04

 

Vill du bli en bättre porträttfotograf?

Neil Turner lägger varje månad ut sina bästa foton och skriver långa kommentarer till hur han valde att fotografera. Ljuset är oerhört viktigt, som vi alla vet.

Här finns ett femtiotal foton som man kan klicka på - och njuta av. Till varje foto finns det förklaringar och fotograferingstips - dock på engelska. Arkivet - archive - innehåller många fler foton med textkommentarer.

Nyckelord: ,
BR>


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips