Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-31

 

Upptäck Rebekka Gudleifsdóttir, fotograf

Hon beskrivs som webbens toppfotograf - Rebekka från Island som publicerar sina foton på Flickr. Hon har vunnit pris för sina självporträtt. De är otroliga. Hon skriver texter till många av sina foton och hon är med i diskussionerna kring fotona.

Se ett bildspel med 290 av hennes utvalda foton - rebekkas superfaves (50+). Hon har också många andra bildspel för den som inte kan slita sig från hennes bildvärld.

Nyckelord: , ,

via The New Media Elite


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips