Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-09

 

Dra nytta av gratisprogram

Mikrodatorn rekommenderar en ny skörd av gratisprogram. För det mesta får man flera programtips inom samma område.

- Media Monkey är en bra musikspelare som håller ordning på låtarna.

- Ordna musiksamlingen med Mp3 Tag Studio

- När datorn krånglar kan det vara fel på minneskretsarna.Windows Memory Diagnostic och några andra program kan ställa diagnosen.

- Keepass Password Safe samlar alla dina lösenord och krypterar dem. Bra när man vill komma åt viktiga sajter från en annan dator än hemmadatorn eller för den bärbara.

- Kostnadsfria OpenOffice är ett fullgott alternativ till Microsoft Office, t o m med extra finesser som att man kan spara bildspel som Flashfiler. Offentliga myndigheter i Frankrike måste nu gå över till OpenOffice. På många håll i Sverige finns liknande planer i stora organisationer. OpenOffice finns på svenska och filerna är kompatibla med MS Office.

- Kryptera och packa stora och känsliga filer med finska Bcarchive eller Truecrypt.

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips