Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-05-03

 

E-deklaration visar vägen till offentliga e-tjänster

e-deklaration I år har 3,1 miljoner svenskar e-deklarerat - och Skatteverket har nästan uppnått sitt mål på 3,4 miljoner. Det är cirka 45% av alla möjliga deklarationer, vilket är en imponerande siffra.

Framför allt 80-talisterna har använt möjligheten att e-deklarera. Litet fler kvinnor än män har valt nätet eller telefonen.

Det vanligaste sättet att e-deklarera har varit på Internet med de förtryckta säkerhetskoderna. Det har 40 procent gjort. Totalt har 25 procent deklarerat via telefon, 20 procent med en e-legitimation på Internet och 14 procent via sms. Enligt Skatteverket

Skatteverket vann Guldlänken 2006 för den bästa offentliga e-tjänsten och fortsätter att visa, att offentliga tjänster kan vara både enkla, säkra och praktiska.

Backend Media: Skatteverket gör allting rätt

Bildkälla: Dagens Nyheter

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips