Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-05-05

 

Rita tillsammans på webben!

imagination.com Ha kul tillsammans med ritverktyg, färger, bakgrunder och texter! Imagination at work är ett program som du kan använda gratis, rita för eget nöjes skull men också bjuda in internetvänner att rita tillsammans med dig. Varje vän som du bjuder in via direktmeddelande eller epost får en penna - och så ritar ni tillsammans och samtidigt med olika färger.

Ni kan använda följande verktyg - pennor, geometriska figurer och stämplar, textverktyg (men inte bokstäverna å, ä, ö), linjer och bakgrundsfärg eller bakgrundmönster. Verktygen kan sedan väljas i olika storlekar och ges olika färger när man ritar med dem.

När teckningen är klar kan man skicka iväg den till vänner eller till sig själv. Länken som man får per epost är en uppspelning av hur bilden ritades. Man kan då fortsätta på teckningen eller börja på en ny. Men det går inte att spara teckningen som fil. Man kan ju ta en skärmbild och spara den som en frusen bild.

Pröva programmet - det är riktigt trevligt! Man har alla möjligheter att vara kreativ!

Digital Inspiration: Turn your Computer Screen into a Drawing Board

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips