Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-04-27

 

Mogna attraktiva pionjära personer

Köpkraften hos oss så kallade mappies har marknaden knappast upptäckt än - vi pigga och teknikvana 55-plussare. Nåja, kanske med vissa undantag som Emporias utmärkta mobil för seniorer.

Marta Sandén har Sista ordet i Computer Sweden idag och berättar om SeniorNet Swedens start för tio år sedan med pröva-på utbildning för IT-noviser. Idag har Sverige de mest IT-aktiva seniorerna i Europa - även om det fortfarande är en stor grupp som står utanför i IT-samhället och kommer att få problem, när alla samhällskontakter skall ske som e-tjänster - försäkringskassan, sjukvården, e-recept. Men den snabba utvecklingen av mobilerna kommer troligtvis snart medföra att alla, även seniorer, når internettjänster via mobilen och fjärrkontrollen till TVn.

Så, bästa teknikbutiker, gör som Expertkedjan, vänd er till seniorgruppen med informationsträffar om teknikprylar! Det kan löna sig för alla parter!

Bildkälla: Flickr/Ed Tarwinski

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips