Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-09

 

SeniorNet i USA startade IT-utbildning för 20 år sedan

Helen Burcham Green SeniorNet i USA firar 20-årsjubileum och ger länkar till de senaste årens artiklar i pressen om IT-utbildning för seniorer inom SeniorNets utbildningscentra.

Äldsta medlemmen i Seattle, Helen Burcham Green, är 103 år, släktforskar och skriver sin andra bok om sitt livs historia på datorn.

Här finns mycket annat att läsa också, bl a att SeniorNet fick Webby Award som bästa Community Web Site 1999.

Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips