Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-20

 

Årets naturfotograf 2006 är Helene Schmitz

Hybridfuchsia "Helene Schmitz har som första kvinna tilldelats naturvårdsverkets utmärkelse, "Årets naturfotograf 2006". Detta för sina fantastiska bildtolkningar av blommornas sexualsystem. Schmitz har med storformatkameran tagit Linnés traditionella blomsterskisser från 1700-talet ett steg vidare och skapat stor bildkonst i det 21:a århundradet." (Ur juryns motivering)

Man kan njuta av ett bildspel med sagolikt vackra blommotiv på fotografens hemsida.

Helene Schmitz' växtfotografier visas nu på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, men utställningen kommer också att turnera i Sverige och utomlands.

"Schmitz har i sina fotografier koncentrerat sig på hur växterna är uppbyggda sexuellt. Hon blev också intresserad av Linnés sätt att med metaforer beskriva växternas sexualitet för sin samtid. Det var i kontakt med Linnés texter som hon fick idén att göra ett projekt som belyser hur Linné resonerade. Botanisten Pia Östensson hjälpte till med urvalet av växter, och placerade in dem i systemets tjugofyra klasser. I utställningen representeras de tjugofyra klasserna av var sin växt." (Ur Naturhistoriska riksmuseets presentation )

NRM: Skönhet, system och passion – Helene Schmitz' fotografier på Naturhistoriska riksmuseet

Natur & Kultur: Helene Schmitz och Nils Uddenberg - System och passion - Linné och drömmen om Naturens ordning

Bildkälla: Foto: Helene Schmitz Hybridfuchsia

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips