Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-08-14

 

Trailfire - följ upptrampade webbspår!

Trailfire Ibland vill man kanske visa ganska många webbplatser och det finns anledning att titta på dem i en speciell ordningsföljd. Man kan ju alltid lägga in ett antal länkar i texten, men Trailfire har en annan idé. De gör det möjligt för den som lägger ut webbspåret att också skriva kommentarer till varje webbsida. Och besökarna kan också kommentera varje sida. Ganska trevligt! Trailfire kan säkert användas till mycket intressant.

Seniorwebbar. För att visa hur det kan se ut har jag lagt ut ett spår mellan fyra seniorwebbar i Skandinavien och USA-"modern", som nu i sensommaren håller på att få ett nytt utseende. Det är enklast att ta sig fram i spåret om man bläddrar med pilarna närmast Trailfire-loggan. Man kan också bläddra i kommentarsrutorna till varje webbsida, där man även kan skriva synpunkter.

Om du kommer på något bra användningsområde, skriv gärna en kommentar och visa med en länk!

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips