Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-09-11

 

Ericsson sponsrar mobilkommunikation i Afrika

FN projekt i Afrika för fattigdomsbekämpning Mobiltelefonen har revolutionerat möjligheterna för oss i industriländer att hålla kontakt med varandra och få aktuell information. Nu är det tredje världen som står på tur.

FN har ett program för att bekämpa fattigdomen i jordbrukande länder i Afrika. Det gör de med mobilteknologi - mobiltelefoner och infrastruktur samt uppladdning med solceller - och Ericsson bygger infrastrukturen gratis inom projektet. Lokala operatörer skall sedan sköta mobiltrafiken och utveckla den efter lokalsamhällets behov.

Tio länder i Afrika deltar i FNs program och 79 byar bl a i Mali, Uganda, Senegal och Etiopien kommer att kopplas till mobilnätverket till en början. Närmare en halv miljon människor kommer att kunna använda mobilen för nödsamtal vid sjukdom, för utbyte av erfarenheter inom jordbruket, för utbildningssatsningar och naturligtvis för att prata med varandra.

Jag blir glad och stolt över att vårt svenska telefonföretag Ericsson tar en så viktig del i det här projektet. Den afrikanska kontinenten är både enormt stor till ytan, fattig och idag på efterkälken jämfört med många länder i Asien vad gäller IT-och telekomutvecklingen.

Redan 2004 skrev jag ett antal artiklar här i Surftips - Seniorer om ett spännande projekt för Indien - PCtvt - som byggde på mobiltelefonen och möjligheter att använda mobilen för videosamtal, utbildning, erfarenhetsutbyte mm i Indien. Jag kollar då och då upp vad som hänt med projektet - och tyvärr är det väldigt tyst om det. Visionerna hos initiativtagarna och utvecklarna, som var knutna till Carnegie Mellonuniversitetet i USA men hade indisk bakgrund, var kanske alltför höga. Du kan läsa om projektets ambitioner i ett bildspel av initiativtagaren. Börja gärna med sidan 32, dvs sista sidan, som ger en bra sammanfattning.

Bildkälla: BBC News Images

BBC News: Mobiles for the 'world's poorest'

Surftips - Seniorer: Mobilen är det bästa utvecklingsstödet!

Läs också DN 13 sept 2007: Fattigdomens värsta fiende

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips