Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-09-05

 

Så här kan ett datorintrång se ut!

Status bar information Vi har läst den senaste veckan om svensken som upptäckt säkerhetshålen i ambassaddatorer världen över (länkar längre ner). Sedan länge vet vi att säkerheten hos vissa svenska banker inte är vad den borde vara.

Den här videon handlar visserligen om Bank of India, men den är mycket intressant för vi kan se ett säkerhetsföretag som är hackare på spåren. Genom att logga trafiken kan vi se att något pågår. Datorns inkräktare verkar vara högst aktiv.

Vad jag lär mig av den här videon är att vara uppmärksam på vad som händer i adressfönstret och inte minst i statusraden längst ned (se figuren). Dyker det upp konstiga webbadresser där, så kan det vara fara å färde. Och så naturligtvis lärdomen att vara noggrann med brandvägg och ha aktuella antivirusprogram installerade. Men det är ju inget nytt!

via Per Hellqvists blogg: Bank of India - betala räkningar och bli “ägd” på en och samma gång

Computer Sweden: Regeringar hackade efter läcka; Indien bekräftar ambassadhack; Säkerhetshål världen över

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips