Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-15

 

Mobilen är det bästa utvecklingsstödet!

Women connecting people - Det finns en underbar skönhet i just en mobiltelefon! Vi skall inte tro att bara för att västvärlden använder internet, det är det bästa för oss också. Det säger Iqbal Quadir, telefonentreprenör i Bangladesh som nu talar på en konferens i Oxford i dagarna. Sedan 12 år tillbaka har han med sitt telefonföretag fått 3,5 miljoner mobilabonnenter. Bangladesh är det land som har det lägsta antalet telefoner i hela Sydostasien. Han är mycket kritisk till västvärldens u-hjälp. Han menar att tredje världens utveckling måste ske "genom befolkningen, av befolkningen och för befolkningen". Och han har blivit sannspådd genom resultaten av sina egna idéer.

- Teknologier som mobiltelefoner gör människor starka genom att de kan kommunicera med varandra, säger han också.

Vem minns inte Nokias kraftfulla reklam - Nokia - Connecting people!
(Nokia kopplar ihop människor!)

I byarna i Bangladesh förses vissa kvinnor med mobiltelefoner, en jämställdhetshandling. Det förändrar helt maktförhållandena. De här kvinnorna blir via mobilen länkar mellan byborna och sjukhusen och länkar till släktingar på andra orter eller utomlands. Det omvälvande med mobiltelefonen är att den ger röst till människorna i byarna och i städerna, inte till de som alltid tidigare haft ordet, dvs myndighetspersoner.

Nu arbetar Iqbal Quadir för att byarna skall få elverk med småskalig teknik.

- Med elektricitet i byarna skapas jobb. Bristen på elektricitet är halva problemet, säger Iqbal Quadir.

Ni minns kanske den lilla datorn PCtvt som nu testas ut i Indien sedan början av år 2005. En mobil/dator/TV/DVD-spelare som är mycket billig och enkel att använda för alla som inte haft förmånen att gå i skola och lära sig läsa. Programvaran till PCtvtn är fri källkod och alltså tillgänglig gratis för alla att använda och modifiera. Skypes IP-telefoni används i PCtvt.

Vår värld kan ta tekniken till hjälp, så att många länder kan hoppa över flera av de utvecklingsled som vi själva varit med om. Men det krävs eldsjälar för att genomföra detta! Som Iqbal Quadir i Bangladesh!

Via BBC News. Bildkälla: Newsimages BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips