Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-09-02

 

Gör textknappar med FreshBadge!

freshbadgeFreshBadge har en trevlig gratistjänst, där man snabbt tillverkar en textknapp/märke som man kan använda för att tipsa om något man vill dra uppmärksamheten till.

När man skapar sin textknapp kan man välja mellan fyra former, lägga till text och texteffekter, leka med färger, ljuset och formen och rulla in ena kanten på textknappen bland annat. Efter varje inställning som man gör skall man uppdatera den. Om man då också skapar knappen, vilket bara tar några sekunder, ser man om man kanske vill justera sin inställning. Sedan fortsätter man med nästa effekt på samma sätt. Bilden sparas i .png-format men kan översättas till .jpg eller .gif.

Tips: När du har hittat ett utseende som du är nöjd med, kan du gå tillbaka och bara ändra på texten, så kan du skapa flera textknappar med samma utseende.

Textknappar kan användas för att förtydliga budskapet i en text, dra uppmärksamheten till något viktigt eller inspirera genom sin lekfullhet. Det är väldigt skojigt att experimentera med FreshBadge! Pröva du också!

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips