Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-08-23

 

Kunskapspriset från NE går 2007 till......

Nationalencyclopedins Kunskapsstatyett Feststämningen kommer vi inte att kunna ta miste på den 12 september vid Kunskapsgalan i Stadshuset i Stockholm, när Nationalencyklopedin delar ut sitt årliga Kunskapspris. I år är Sir David Attenborough internationell hederspristagare och kommer att förgylla kvällen för pristagarna i de olika klasserna.

Årets finalister är sällsynt välmeriterade till priset på 250.000 kronor. Vi ser välkända personer som bl a Gunilla Ahrén och Pär Holmgren. Här finns också finalister som betytt mycket för folkbildningen och den breda spridningen av kunskaper. Jag tänker då på tidskriften Forskning och Framsteg och Skolportens betydelse inom skolans värld.

Jag tänker dessutom speciellt på två finalister som fått stor betydelse för att väcka intresse för hur IT kan användas i utbildning/folkbildning. Svensken Hans Roslings föreläsningar om skillnader i hälsotillståndet i världen, där han använder sig av egenutvecklad grafik och sin otroliga entusiasm, gör den globala verkligheten begriplig och fascinerande för oss alla och måste bara ses!

PIM - Praktisk IT- och Mediekompetens - har utvecklas för lärare men ligger gratis på nätet för alla som vill lära sig från grunden om IT, digitala medier, presentationer, bildhantering m m. PIM är en fantastisk resurs för alla som vill lära sig mer om IT.

Juryn har ingen lätt uppgift! Vi som är IT-intresserade kan kasta oss över länkarna till finalisterna till Kunskapspriset 2007 och hitta våra egna favoriter - kanske blir de våra följeslagare framöver.

Hans Rosling: Ideas Worth Spreading från TED-konferensen 2006, 21 min
Hans Rosling: Health, Money & Sex in Sweden (7 min - Jun 15, 2007)
Surftips - Seniorer: PIM - Bli IT-kunnig!
Surftips - Seniorer: PIM - Skapa foton med suverän guidning

via NITAs nyhetsbrev vecka 34/Erik Borälv

Bildkälla: Nationalencyclopedins Kunskapsstatyett

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips