Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-25

 

Förena nytta med nöje vid tangentbordet

TypeRacer Det är bra att träna de små grå men också att träna motoriken! Vi som sitter mycket framför datorn har övat upp vår snabbhet på tangentbordet. Men litet rolig träning varje dag skulle väl inte skada?

Då skall du pröva TypeRacer! Klicka på länken "Race against others" för att tävla eller klicka på "Practice" och öva på egen hand.

Du skall skriva av text som matas fram alldeles ovanför inskrivningsrutan. Så länge som du skriver korrekt flyter allt på. När du skriver något fel, blir texten rosa och du kommer inte vidare utan måste först ändra.

Du får en liten VW-bubbla att tävla med och kan se hur du ligger till jämfört med de andra i din tävlingsklass som är inne samtidigt på bilbanan. Resultatet mäts i wpm, dvs words per minute. Texten är på engelska och det kan vara litet pilligt till en början, eftersom förlagan använder mycket sammandragningar av ord, t ex I'm.

TypeRacer premierar både snabbhet och kvalitet, vilket är väldigt viktigt. Det är riktigt roligt dessutom! Pröva du också! Du behöver inte registrera dig. Och det är helt gratis.

via Webware: TypeRacer tests your typing skills, patience

Länk Nyckelord: Andra bloggar om: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips