Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-05-09

 

Snabbläs det väsentliga med GistWeb!

GistWeb Undviker du att läsa långa texter på datorskärmen? Det är svårare att orientera sig på skärmen än när texten finns på papper och läshastigheten går därför ner.

Nu har gratistjänsten GistWeb en sorts lösning på problemet. GistWeb reducerar texten till ungefär hälften men behåller det väsentliga, så att man kan få en god uppfattning om huvudpunkterna i innehållet.

Hur är det möjligt? Jo, GistWeb har en algoritm som förkortar varje stycke genom att ta bort meningar efter de inledande. Det kan betyda att argumenteringen för en ståndpunkt försvinner. Men man har förhoppningsvis ändå fått en bra uppfattning om vad texten handlar om. Man får också en länk till originalet som man kan läsa om man vill fördjupa sig i innehållet.

Hur gör man? Dra bara länken med bokmärket Gist It! till bokmärkesmenyn (Firefox) eller spara som ett bokmärke (Internet Explorer). När du senare är inne i en lång text, använder du Gist It!-bokmärket, väntar några sekunder, får fram ett nytt fönster med den kortare texten och uppgift om hur mycket texten har reducerats.

Om texter på svenska. GistWeb menar att programmet fungerar bäst på engelska texter men eftersom principen är att göra styckena kortare fungerar den bra med svenska texter också. De svenska bokstäverna kan dock se konstiga ut, men det fixar man med att ändra teckenkodningen i webbläsaren i Visamenyn till Västerländsk ISO-8859-1, så är problemet löst.

Det här är ett alternativ till skumläsning. Testa och se om du trivs med gratsitjänsten GistWeb!

Söksammanfattning. Man kan också söka på Google med sökord och få en sammanställning av sökresultatet med GistWeb. Man får då resultatet från 20 sökträffar med de inledande texterna från varje sökträff. Det här presenteras som en artikel med länkar till underlagen. Söksammanställningen ger en första överblick och säger betydligt mer än den vanliga sammanställningen av Googleträffar.

via PF Anderson/Slideshare: Online Visualization and Organization Tools

Uppdaterat 12 maj 2008: Webbrådgivaren - Jo, vi läser visst på nätet

Länk Nyckelord: Andra bloggar om: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips