Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-05-03

 

Nu satsar England på de äldre med gratisdatorer!

Grandma and Maggie England har sedan årets början en speciell minister för "digital inclusion", dvs strategi för att inlemma alla i den digitala gemenskapen. Staten och företag satsar stort på gruppen äldre - både med att ta fram seniordatorer och att bedriva datorutbildning, skriver TechWorld. Datorerna skall få lättanvända program och bra handledningar, så att ovana äldre lätt kan komma igång.Microsoft håller på att ta fram sådana här datorpaket liksom British Telecom. I flera projekt kommer gratis datorer att delas ut till äldre med de största behoven.

Sedan tidigare har Microsoft sålt seniordatorer tillsammans med HP i USA, men de har inte varit speciellt billiga. Det är troligt att det är konkurrensen från den lilla billiga surfdatorn Asus Eee PC som övertygar andra leverantörer att det går att göra det enklare att använda datorer - och framför allt billigare. Asus Eee PC är helt färdig för surfande och kommunikation. För bara något år sedan anade vi knappast att datorer skulle komma att bli så attraktiva prismässigt.

I Sverige har Microsoft genom projektet Unlimited Potential stött datorutbildning för seniorer hos PRO och SeniorNet Sweden.

I den senaste undersökningen från World Internet Institute utmärker sig svenska seniorer för sin höga andel internetanvändare - cirka 50% använder webben i åldersgruppen 65 - 74 år. Detta förklaras i rapporten med vår uppväxt i FolkhemsSverige som gett oss positiva attityder till tekniska nymodigheter. Seniorer som använder internet är oftast väldigt entusiastiska. Men fortfarande är det många äldre som inte har någon dator och varken kan eller vill skaffa sig en.

Man skall inte ha en övertro på att det är just datorer som äldre behöver. Den är trots allt både dyr och komplicerad att använda. När digital-TVn och datorn nu smälter samman alltmer kan TVn utrustas så att den hjälper seniorer att kommunicera med omvärlden med välkända fjärrkontrollen. I tredje världen satsar man mer på att låta mobilen få den här rollen - videosamtal och utbildningsprogram i mobilen kan bli viktiga verktyg både för unga och äldre.


Internet är här för att stanna! Vi kommer att använda tjänsterna på webben på många fler sätt än idag - med datorn, mobilen, TVn, spelkonsollen, GPS och nya sätt som blir allt mer lätta att lära.

Foto: FlickrCC/Lyzadanger

Länk Nyckelord: , , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips