Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-12-06

 

Använd din brukarmakt! - Säg ifrån om äldreomsorgen!

Berit Rollén och Monika Olin Wikman Nu är tiden definitivt mogen! Berit Rollén och Monika Olin Wikman har länge uppmanat oss äldre att agera! Att gemensamt ta strid för en bra äldrevård - för vi är många som kommer att behöva den.

Vi uppmanar alla äldre och blivande äldre: Säg ifrån! om hur ni i vill ha det. Och var beredda på att ta ett eget ansvar både för att driva fram den gemensamma och den individuella vården och omsorgen.

Alldeles före midsommar 2011 uppmanade de oss att skriva under ett upprop – ”Vi vill vara myndiga människor – hela livet” – och att bl a kräva lagändringar som gör det möjligt för oss att påverka hur vi vill leva som äldre, om och när vi behöver äldreomsorg – Säg ifrån om äldreomsorgen innan det är för sent!

De har förslag på hur kostnaderna ska kunna delas mellan det offentliga och den egna plånboken.

Med en lagstadgad "äldrepeng" som utgör värdet av den omsorg som samhället kan stå för, skulle det vara möjligt att fylla på med egenfinansierade tjänster och -boende, som vi har valt medan vi är i stånd att välja själva.

Hans Bergström diskuterar i DN att kvalitetsansvaret för en bättre äldreomsorg måste ligga både hos samhället vid upphandlingen av tjänsterna och hos företagen/organisationerna som erhållit uppdragen att ge en god äldreomsorg.

I fråga om äldreboendet råder nog ingen tvekan om att nya ägare utan tillräcklig känsla för verksamheten har sänkt förtroendet. Carema var ett kvalitetsföretag. Vad som nu hänt visar, övertydligt, att den som tar lätt på kvalitet också går på en smäll ekonomiskt. Den lärdomen lär sitta ett tag. .....Vi bör överge den skamliga form av upphandling som innebär att kommuner säljer skröpliga äldre till lägstbjudande.

Etiketter: , , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips