Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Regeringens hemsida i ny layout

Regeringen och Regeringskansliet har fått en ny hemsida nyligen. Du kan läsa tankar från en av de som tidigare utvecklade Regeringens hemsidor - de använde progressiv teknik för den tidens förhållanden. Längst ned som Kommentarer till artikeln kan vi också läsa några synpunkter på hemsidans utformning.

Ja, vad tycker du själv? Det låter problematiskt om massor med länkar till de gamla sidorna nu är brutna och inte går att hitta fram till. Men det verkar som om de nu arbetar med att återställa länksambandet. Personligen tycker jag att det blir väldigt mycket scrollande med så smala kolumner.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips