Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Handla i Europa!

Man kan handla billigare på nätet med ett stort utbud av varor från Europeiska länder - men det är bra att läsa i förväg vad man bör tänka på, t ex konsumentskyddet inom EU, hur man klagar, undviker oseriösa företag m m. Konsument Europa hjälper till och finns på Konsumentverkets webbsida, som blivit prisbelönt flera gånger under senare år. Där finns också en svarsbank med frågor och svar och man kan få personlig rådgivning på denna utmärkta webbplats.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips