Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-20

 

Flexibelt lärande i Söderhavet

Det här är ett pionjärprojekt med distansutbildning, vilket innebär att invånarna på Fiji, Samoa och många av de andra söderhavsöarna idag med internets hjälp kan vara uppkopplade till utbildning som sänds till öarnas befolkning i denna oenormt stora ocean. BBC News har ett reportage på engelska om detta.

"The catchment area for the University of the South Pacific is enormous, stretching across 33 million square kilometres of ocean and five time zones.

When a Monday morning lecture takes place on the main campus in Fiji, it is still Sunday in Samoa or the Cook Islands.

The university is considered a pioneer in the field of distance-learning. Its own satellite link, USPNet, allows students on remote islands to follow lectures on its main campus in real-time."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips