Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-20

 

Skogsbränder i Kalifornien i år igen!

Bränder plågar årligen stora ytor i Kalifornien, sedan värmen har torkat ut naturen. Den nu pågående branden, se fotobildspelet, tros ha startats av någon som tävlingssköt med en bössa mot målplatta.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips