Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-16

 

Jättelika regndropparRegndroppar på nästan 1 cm i diameter har forskare funnit i cumulusmoln dels över Amazonas regnskogar, där det varit stora skogsbränder, men också över Marshallöarna i norra Stilla Oceanen, där luften är mycket ren. Storleken på vattendropparna är något unikt. Vanliga regndroppar kan bli ca 0,1 - 0,2 cm. Liksom fynden på två helt olika platser på jorden.

Man tror att de här regndropparna har bildats genom kollisioner med andra i täta moln med hög vattenfuktighet. Till formen är de platta nertill och avsmalnande upptill.

(Källa: BBC Science News)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips