Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-19

 

Om kroppen och sjukdomar

Läkemedelsbolagen satsar på att ge kvalitativt god och bred information på nätet. AstraZeneca har texter om ett antal sjukdomsslag - hjärta/kärl, mage/tarm, cancer, smärta m fl - med fyllig information på ett lättillgängligt sätt. Här finns också avsnitt om stress, bl a boken Vägar ut ur stressen - En bok om att hantera vardagsstressen, som kan läsas på skärmen eller laddas ner som pdf-fil.


Vägar ut ur stressen
"Många upplever det oundvikligt att leva utan stress i dagens samhälle? Det kan vara svårt att inse att de mer eller mindre medvetna val som ständigt görs avgör om individen lever alltför stressad."

Orden är Tore Sahlins och kommer från förordet i hans bok "Vägar ut ur stressen ? en bok om att hantera vardagsstress". Författaren har tänkt sig boken som "en stimulans för en positiv förändring ? en bank där du får idéer som kan omsättas i praktiken".|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips