Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-14

 

Frida Kahlo

Det har nu gått 50 år sedan den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo gick bort redan som 47-åring med plågsamma sviter efter en tidig trafikolycka. På senare år har hennes konst uppmärksammats nästan lika mycket som hennes makes, muralmålaren Diego Rivera.

Hennes hemsida har många länkar till målningar på muséer och privata samlingar.Bildkälla: Självporträtt med lossat hår, 1947


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips