Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-15

 

Kan äldre verkligen ha användning för e-tjänster?

24-timmarsdelegationen hade ett presseminarium i början av juni för att visa på ett antal e-tjänster som underlättar vardagen för äldre. Alla presentationerna kan nu ses som webbutsändningar med mycket god kvalitet.

Seniorgruppen representerades av Tomas Ohlin, SNS och Tullia von Sydow, landstingsledamot. Lyssna på deras presentationer. TO 12,5 minuter, därefter TvS.

Några viktiga budskap från Tullias framförande:
- Bunta inte ihop äldre 60 år - 108 år. Vi är alla olika, med olika bakgrunder
- Ändra attityden till äldres behov av datorer - datorer är kanske viktigare än för andra grupper
- Men kvinnors sämre ekonomi skapar orimliga orättvisor mellan könen många decennier framöver
- Arbetslivet och livet som pensionär har ett starkt samband. De som lärt sig använda datorer på jobbet har fördelar. Satsa på äldre med undervisning anpassad för äldres sätt att lära, datorsupport är viktig, man glömmer som äldre och mycket övning krävs och datorerna måste utformas för äldres förutsättningar.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips