Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-20

 

Kvinnor mest intresserade av nätstudier

Computer Sweden rapporterar om en ny undersökning som Nätuniversitetet har gjort tillsammans med Statisktiska Centralbyrån om attityder till flexibelt lärande, dvs distansstudier. På kort tid har sådana studier blivit mycket populära, många "vanliga" studenter läser till och med någon kurs extra på Nätuniversitetet parallellt med de övriga studierna. Undersökningen visade att yngre storstadskvinnor, inte minst tjänstlediga och föräldralediga, var mest intresserade av nätstudier. Friheten att planera sin tid och möjligheten att utbilda sig oavsett bostadsort uppskattas.

När SeniorNet Sweden nu till hösten planerar nätkurser får vi se hur könsfördelningen ser ut bland seniorer. Varför inte jämställt deltagande bland seniorer? 50% kvinnor och 50% män!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips