Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-21

 

Hemtjänsten blir allt sämre

Bengt Westerbergs sommartal i Marstrand handlade i år om pensionärerna och äldrevården. Nu presenteras också en ny utredning i en debattartikel i DN av bl a Barbro Westerholm, SPFs ordförande, tidigare styrelsemedlem i SNS. Enkäten som ställdes till kommunernas biståndshandläggare, visar att hemtjänsten blir allt sämre.

....Stora neddragningar har skett i hemtjänsten. I var fjärde kommun erbjuds städning bara högst var tredje vecka. Hjälp att duscha kan det ofta bara bli en gång i veckan. Social samvaro i form av dagcentraler har försvunnit.....

....I över hälften av kommunerna (56 procent), svarar biståndshandläggarna att det kommer att bli resursbrist inom de närmaste tio åren.....


Men det finns alternativa organisatoriska lösningar som nu prövas på olika håll.

Försök i flera kommuner .... visar att rabatterade hushållstjänster, där kommunerna och den enskilde delar på kostnaden, är en effektiv åtgärd som också kan spara pengar för samhället. Men inte bara det, förslaget öppnar också för alternativ där kooperativa och andra företag med hushållstjänster utvecklas......

....har medfört en betydande ökning av produktiviteten på grund av konkurrensutsättning och att de äldre tillsammans med personalen fick ett större inflytande på schemaläggning och vilka tjänster som skulle utföras.....


Lars Leijonborg avslutar sitt sommartal: "Det är inte värdigt ett rikt land att så många känner oro för att bli gamla."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips