Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-01

 

Interaktivt magasin skal selge NorgeInnovasjon Norge presenterer nå de første kapitel av det interaktive reisemagasinet Discover Norway. Magasinet er en blanding av musikk, film, tekst og bilder som skaper følelsesmessige opplevelser.

Nu finns en virtuell reise i Finnmark, og i Bergen og Lofoten. Snart kommer ytterligere en film fra Gudbrandsdalen.

eNorge 2005 er en samlet plan for regjeringens IT-politikk. Et av de overordnede mål for politikken gjelder deltakelse og identitet. Alle skal kunne utnytte informasjons-teknologiens muligheter, og IT skal bidra til å bevare og videreutvikle vår kulturarv, identitet og våre språk.

For å fremme samarbeid og idéutvikling mellom de private og offentlige virksomheter som har en rolle å spille når det gjelder dette arbeidet, har regjeringen invitert en rekke aktører til partnerskap, blant dem Seniornett Norge.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips