Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-01

 

Telias snabbaste bredband - nu till alla kommuner

Från den 15 juli får hushåll i landets samtliga 290 kommuner tillgång till Telias snabbaste bredbandsförbindelse ? Telia Bredband 8000. Det innebär att 71 procent av landets samtliga hushåll kan få tillgång till bredband med hastigheter upp till 8 Mbit/s. Ingen annan operatör i Europa erbjuder i dag större bredbandstäckning med så höga uppkopplings-hastigheter.

Telia fortsätter sin utbyggnad av bredbandsnätet och totalt kan i dag cirka 85 procent av Sveriges hushåll få tillgång till bredband via Telia. Den snabbaste tjänsten, Telia Bredband 8000, kan erbjudas till kunder som bor maximalt 3,5 kilometer från telestationen (ledningsvägen).

Telia Bredband 8000 ger upp till 8000 Kbit/s ned till kunden (nedströms) och upp till 800 Kbit/s ut från kunden (uppströms). Med 8000-tjänsten kan en datafil på 5 Mb teoretiskt laddas ner på cirka 5 sekunder. För den som använder ett telefonmodem (56 Kbit/s) tar det cirka 12 minuter. Månadsavgiften är 449 kronor och engångsavgiften 695 kronor (exklusive Ethernetmodem).

(Källa: NewsDirect och Computer Sweden, 30/6 2004)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips