Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-23

 

Sveriges bästa webbplatser inte så bra

"Tidigare i år publicerade svenska Internetworld Sveriges bästa sajter 2004, en lista över de webbplatser tidningen anser vara Sveriges hundra bästa. Webbplatserna hade granskats utifrån fyra kriterier: aktualitet, gränssnitt, kvalitet och kreativt utnyttjande av mediet." läser vi i Henrik Torstenssons weblog.

Roger Johansson har granskat de tjugo första utifrån ytterligare två kriterier: tillgänglighet och webbstandarder. Och hans motiv till granskningen var bl a följande:

"Som webbutvecklare med tillgänglighet och webbstandarder som specialintressen ville jag ta reda på hur väl webbplatserna på listan lever upp till rekommendationer och riktlinjer inom dessa områden. Därför gjorde jag en egen granskning."

Roger sammanfattar sina resultat på följande sätt: "En klar majoritet av de webbplatser som svenska Internetworld rankade högst uppvisar stora brister i tillgänglighet, och följer inte webbstandarder.

Det innebär att webbplatserna använder avsevärt mycket mer bandbredd än nödvändigt, blir långsammare att använda, utestänger, eller försvårar för många besökare, och riskerar att vara beroende av en specifik leverantör."


Vi läser om det kraftigt sjunkande intresset för högskoleutbildningar i IT-ämnen i dessa dagar, men kompetensen att göra webbsidor, som är tillgängliga för oss användare blir allt viktigare, när samhället nu planerar för att vi alla - oberoende av ålder - skall ta del av samhällets informationsutbud i form av e-tjänster (24-timmarsmyndigheten). Då är det viktigt, att det finns kunskaper om hur vi människor tar till oss information på webben. Så nog behövs den gedigna IT-kompetensen hos webbutvecklarna framgent!

(Via Henrik Torstenssons weblog, den 19 aug 2004)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips