Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-24

 

Fika med forskare!

I DN kunde vi idag läsa om en europeisk konferens som startar idag i Stockholm för att föra ut forskningen.

Vetenskapens stora samlas i Stockholm
Carl-Johan Sundberg är en hyperaktiv eldsjäl som brinner för att föra ut vetenskapen. Nu har han dragit i gång ett stort europeiskt vetenskapsmöte som ska hållas vartannat år. Det första börjar i Stockholm på onsdag.Under fem dagar förvandlas Stockholms Akademiska Forums Vetenskapscafé i Kulturhuset till ett café öppet för alla som vill lyssna till forskare som samtalar kring aktuella teman. Varje diskussion pågår cirka 45 minuter och leds av samtalsledare som Jonas Hallberg, Gunilla Myrberg, Lena Sundström med flera.    

Följande samtal kommer att hållas:
- Typiskt svenskt ? finns det?
- Hur samverkar människors olikheter på arbetsplatsen?
- Vad styr medieutbudet?
- Leva länge men inte bli gammal
- Non Moving Generation? ? om en stillasittande livsstil
- Varför jämställdhet?
- Hon och han ? lika eller olika?
- Musik och känslor ? ett evolutionsperspektiv
- Strängar, svarta hål och universums skapelse

Vetenskapscaféet ingår i EuroScience Open Forum 2004, ett öppet forum för vetenskap, teknik och forskning och det stöds av Riksbankens jubileumsfond.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips