Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-24

 

Apple lockar dagens ungdomarMan kan i dagarna läsa att studenter i USA "tänder" på musikspelaren iPod och sedan går över helt till Apples bärbara iBook eller PowerBookdatorer. Datormarknaden i USA hos Apple för studenter har under år 2004 ökat från 22% till nästan 27%. Och bl a problem med virus i PC-datorer har naturligtvis bidragit till deras aktiva val av Apples teknologi.

Apple startade med ett starkt fotfäste inom högre utbildning, inte bara i USA utan också här i Sverige! Jag hoppas att det går att återerövra våra ungdomars intresse för Apples innovativa teknologi! Vi får se vilka nyheter som presenteras i Paris nu senare i höst!

Utmärkt och en självklar utveckling anser den inbitna Macanvändare som skriver detta! Helst skulle jag ju också vilja att dagens seniorer upptäckte hur lätta Apples datorer är att lära sig och att använda!

(Bildkälla: EWK)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips