Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-24

 

Barn och äldre löper störst risk i trafiken

Fotgängare och cyklister löper störst risk att skadas i trafiken. Barn och äldre är de som oftast drabbas. Charlotta Johansson, doktorerade i dagarna vid Luleå tekniska universitet, på en undersökning där hon använt video för att studera trafikanters beteenden vid totalt 19 korsningar i Sverige och i Finland. Hon har också mätt fordonshastigheter och analyserat både svenska och finska olycksdata.  

Hon har kunnat se att fotgängare, oavsett ålder, oftare får företräde vid övergångsställen som är kopplade till farthinder. 

Den viktigaste principen för att minska olycksfrekvensen är att fordonshastigheten inte överstiger 30 kilometer i timmen på de platser där fotgängare och cyklister regelbundet korsar trafikerade gator. Andra åtgärder för att minska olyckorna är att öka sikten och synbarheten för barn och äldre.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips