Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-06

 

Framtiden i backspegeln - en lektion i internethistoria 2020

Det här är ytterligare en av de artiklar, som Computer Sweden bad fyra skribenter att förse tidningens läsare med - speciell sommarlektyr om Framtiden och om vart tekniken leder oss. Artiklarna kan än så länge läsas gratis i tidningens arkiv.

Sabine Ehlers, vetenskaps- och teknikattaché vid svenska ambassaden i Japan, skissade på framtiden i scenarioform för skolelever, vilket utvecklade sig till en riktig Orwellsk mardröm.

"Sssh, sitt ner allihop nu. Marko, lägg bort i-plattan. Ni ska bara lyssna. Nej, inga headset eller pluggar; det är bara jag som pratar. Vi har informationshistoria och jag tänker använda människans äldsta kommunikationsmedium: rösten."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips