Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-05

 

Dåliga tider - härliga tider!

Computer Sweden bad fyra skribenter att förse tidningens läsare med speciell sommarlektyr om Framtiden och om vart tekniken leder oss. Artiklarna har olika karaktär och kan än så länge läsas gratis i tidningens arkiv.

Jan Källberg, som nu är aktuell med boken "Du styr ditt liv", jurist med IT-säkerhetsinriktning, skrev om Dåliga tider - härliga tider! och drog upp ett scenarium, som innebär att vi kan komma att få en social skiktning mycket snart. Läs om Mach3-människan, Tvåknopsmänniskan och Balanspostmänniskan och se om du kan känna igen dig i hans framtidsbilder.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips