Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-05

 

Tokyo Style

Den 5 - 10 augusti pågår en stor kulturfestival i Stockholm på över hundra ställen med utställningar, filmvisningar, uppträdanden och mycket annat med ca 400 japanska medverkande.

På Arkitekturmuséet visas utställningen "Two urban models" av Stockholm och Tokyo i skala 1:1000. För alla som inte har möjlighet att besöka muséet har Peter Lindberg några foton (klicka på bilderna så blir de större).

Stockholm är ett klassiskt exempel på europeisk stadsplaneringskonst. Tokyo däremot representerar den nya östasiatiska staden som med sin storlek och snabba förändringstakt skapar en fullständigt ny urban verklighet. En verklighet som vi inte känner igen eller ens kan diskutera inom ramen för den europeiska staden.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips