Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-11

 

Grafisk Google Browser

Google har en ny grafisk visning av hur länkar är kopplade till varandra via TouchGrahp. Läs några röster i ett diskussionsforum om denna nya tjänst. Här kan man t ex se nätverket kring encyklopedin Wikipedia.

Jag har tidigare visat på den grafiska sökmotorn Kartoo som även klarar MacOS och svenska länkar. Den är definitivt värd ett besök.


(Tips från InternetWorlds nyhetsbrev 6 augusti 2004)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips