Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-05

 

Nordvästra Afrika lamslaget av gräshopporSvärmar av gräshoppor ödelade skördarna på biblisk tid för människorna. Just nu händer samma i länder i nordvästra Afrika - Mauretanien, Senegal, Niger och Mali - och plågan är nu på väg söderut, vilket BBC News rapporterar om.

Bild 3 i bildspelet visar att trots att gräshopporna är små och lätta - de väger ca 2 gram - gör de enorm skada tillsammans. Bara en liten del av en svärm på tillsammans 1 ton äter per dag mer än 10 elefanter, mer än 25 kameler och mer än 2.500 människor. Katastrofen är nära i torkans plågade norra Afrika. Svärmarna kan förflytta sig 13 mil på en dag och de äter allt i sin väg - t ex äppelskördar (bild 4). Det går att bespruta med flygplan, men arealerna är enorma.

Här finns mer att läsa och titta på för den intresserade från USAs Food and Agriculture Organisation.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips