Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-18

 

Historiens vingslag i OlympiaNär nu kulstötningen sker på historisk mark i Olympia utan modern teknik av något slag skall vi veta att spelen här avslutades 393 före Kristus av kejsaren Theodosius för att de var för hedniska.

Då, på den tiden, samlades mer än 40.000 åskådare i Olympias stadium för att titta på de ofta blodiga och våldsamma tävlingarna. På den tiden tävlade de grekiska idrottsmännen nakna. Läs mer om detta i BBC News Online (på engelska).


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips