Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-18

 

Om hela världen vore en by ...

"Om hela världen reduceras till en by med 100 invånare och alla proportioner bibehålls så består byn av:

57 asiater
21 européer
14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
8 afrikaner

52 är kvinnor
48 män

70 icke kristna
30 kristna

89 heterosexuella
11 homosexuella

6 personer skulle inneha och nyttja 59% av alla gemensamma tillgångar och de 6 personerna kommer från USA.

80 har otillräckliga boendeförhållanden
70 är analfabeter
50 är undernärda, 1 döende, 2 föds och 1 har en PC.
1 och bara 1 har en akademisk examen.

Om man betraktar världen på detta sätt så påvisas nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för alla....


....Om Du läser detta så är Du mångdubbelt gynnad, för

1. Du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa

2. Du har en dator...."


Hämtat från C. Södergrens blogg Chadie.nu


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips