Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-19

 

"När hålen är fler än pluggarna.....

Läs en rolig ledare i nyhetsbrevet Uppsnappat.se om alla hot i datorvärlden - översatt till båtvärlden - "När hålen är fler än pluggarna blir man blöt om fötterna", ja, apropå Windows XP SP2.

Inte undra på att det går bra för Linux på olika håll i världen och för StarOffice i Australien!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips