Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-20

 

Förändrad livsstil har effekt på hjärt-kärlsjukdomar och diabetes

Snart är varannan medelålders svensk överviktig. Det betyder ökad risk för både hjärt-kärlsjukdom och åldersdiabetes. Men Sveriges första docent i kardiovaskulär prevention, läkaren Maj-Lis Hellénius ger inte upp.

...."Mina torsdagskvällar som "gymnastikfröken" i Sollentuna håller jag fortfarande hårt på, berättar Maj-Lis Hellénius som gillar att hålla sig i form. Och hon välkomnar den nya ?bibeln? för läkare som vill skriva ut motion på recept, boken FYSS, som fungerar som en motsvarighet till FASS. Initiativet kommer från Folkhälsoinstitutet och här beskrivs vilken typ av motion som passar vid fler än trettio olika sjukdomstillstånd."

Budskapet i artikeln är positivt. Vi kan själva göra mycket åt vår hälsa. Och artikeln har inga pekpinnar - men kanske litet ny information. Den är publicerad av FAS - Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap - och det låter ju som om den är riktigt tungläst. Men ibland skall man bli överraskad - den är lättsmält och engagerande!

...."Det positiva är att det går att vända den negativa cirkeln så att utvecklingen bromsas. En fransk studie, som publicerats i en ansedd vetenskapstidskrift, visar att det går att inom två år minska risken med hela 70 procent för att få en ny hjärtinfarkt hos den som redan är drabbad...."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips