Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-18

 

Samverkan om e-tjänster - inte helt lätt!

Vi har läst besk kritik på sistone från 24-timmarsmyndighetens egen ordförande Eva Fernvall om utvecklingstakten och resultaten vad gäller 24-timmarsmyndighetens e-tjänster. En D-uppsats från Linköpings universitet belyser mycket klargörande var problematiken ligger.

Computer Sweden hade i fredags (17 september 2004) en artikel "Beslutsfattarna saknar kunskap". Magisterstudenterna Torbjörn Ekholm och Jörgen Linde, systemvetare vid Lidköpings universitet har skrivit en lång, lättläst och läsvärd D-uppsats om utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten i Linköpings-Norrköpingsområdet. De har följt "Lejongruppen" - ett antal myndigheter som samverkat, och de har funnit stora utvecklingsproblem i det som de har sett. De ger också förslag på möjliga framkomstvägar.

...."Utifrån studiens teoretiska ramverk i kombination med empiri, analys och diskussion kan slutsatsen dras att Lejongruppen i nuläget inte gör så mycket konkret avseende dels teknisk utveckling av en gemensam 24-timmarsmyndighet, dels elektronisk förvaltning och dels en gemensam myndighetsportal. Lejongruppen har dock inom 24-timmarsmyndighetens ramar utvecklat och samverkat kring det fysiska mötet i form av medborgarplatser"....(sid 127)

I avsnittet 3.1.5 Exempel på utveckling av 24-timmarsmyndighet ger
Konsultföretaget Acando ett koncept för hur myndigheter kan närma sig visionen om en 24-timmarsmyndighet, (vilket man kan läsa om på sid 36 i uppsatsen). Kapitel 3 rekommenderas för den som vill sätta sig in i hur 24-timmarsmyndigheten mycket konkret skulle kunna fungera för oss medborgare (sid 30 - 40 i D-uppsatsen). Här en slutplädering:

....."För att Lejongruppen ska kunna uppnå Nätverksförvaltningen bör Lejongruppen rikta in sina diskussioner att omfatta diskussioner om en gemensam myndighetsportal och förankra diskussionerna inom respektive myndighet, diskussioner om gemensamt uppträdande i elektronisk miljö, diskussioner om lönsamhetsaspekter och diskussioner om eventuella konflikter och oenigheter. Dessutom anser vi att Lejongruppen ska börja planera för en gemensam myndighetsportal. Detta bör ske genom att samla kompetens och konstruera en bild över respektive verksamheter och beröringspunkter".....(sid 129)

Goda exempel i utlandet

Det finns goda exempel på e-myndigheter som kommit långt och de finner vi i Singapore (läs texten) och i Canada där man i länken kan se hur den kanadensiska portalen fungerar.

...."Measured purely in terms of participation, the Republic's e-government efforts have dramatically increased the avenues for Singaporeans and residents to interact with public agencies. There are now more than 1600 citizen services available online, placing Singapore second only to Canada in the world when it comes to the level of e-government maturity, according to Accenture.....

....Infrastructure is fundamental. E-services are only convenient if you have online access. More than mere access, high internet penetration and IT usage rates are necessary to expose the public to the generic benefits of the web. An internet-savvy population makes the task of educating new citizen-users much easier (and much less expensive)"
.....


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips