Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-17

 

Gratis nätkurser hos amerikanska CNET

Det amerikanska företaget CNET har bland mycket annat gratis utbildningar på nätet i attraktiva ämnen, t ex Windows XP, Digital fotograferingsteknik, Grunderna i bildbehandling med Photoshop, Grunderna i hemsidestillverkning, Det trådlösa hemmet. Kurserna är på engelska och man måste registrera sig på kursen.

Vad skiljer de här utbildningarna från att jobba med Självstudieguider/Lathundar? När man deltar i CNETs kurser får man nytt studiematerial på 3-6 sidor varje vecka, man kan testa sina kunskaper direkt efteråt, man har möjlighet att ställa frågor till läraren i ett elektroniskt forum och man kan delta i diskussionsfora i flera ämnen som deltagarna startar. Det är full fart i forum! Men det är förstås på engelska.

På kurserna finns deltagare från hela världen. Knappen Materials rekommenderar att man köper dyra CD-skivor med interaktivt kursmaterial - men det är inte nödvändigt för att följa kursen. Inte ens kursledaren anser det. Kurserna pågår under 3 - 5 veckor och man kan börja kursen efter startdatum om det finns platser kvar. Kursmaterialet finns på webben. Kurserna ger grunderna i ämnena och CNET vill naturligtvis att man senare skall följa deras mer avancerade betalkurser. Men det är inget tvång. Man kan dessutom anmäla sig till flera gratiskurser samtidigt.

Här är en lista över aktuella kurser, som du kan läsa mer om på nätet.

Windows XP Maintenance and Troubleshooting.
Pågår: 9 sept - 30 sept

Beyond Point & Shoot: Digital Photography Techniques
Pågår: 16 sept - 8 oktober

Adobe Photoshop Basics
Pågår: 7 sept - 30 sept - men det är inte för sent att anmäla sig och delta

Web Site Basics
Pågår: 15 sept - 7 oktober

Wireless Home Networking
Pågår: 23 sept - 15 okt

Studiematerialet är trevligt skrivet, väl värt ett försök!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips